НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Положення

Положення про студентське самоврядування комунального закладу «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про робочу програму навчальної дисципліни у КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни у КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про календарно-тематичне планування навчальних предметів загальноосвітньої підготовки у КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про екзаменаційну комісію у КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про виборчий процес до органів студентського самоврядування КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти у КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про структурний підрозділ навчально-методичний центр комунального закладу «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітньо-професійних програм у комунальному закладі «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про порядок призначення і виплати стипендій здобувачам освіти КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про норми часу для планування та обліку навчальної роботи педагогічних працівників у КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про порядок розроблення та затвердження індивідуальних навчальних планів, процедура реалізації права здобувача освіти на вільний вибір навчальних дисциплін у КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про порядок організації інклюзивного навчання у комунальному закладі «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Правила призначення і виплати стипендій здобувачам фахової передвищої освіти у комунальному закладі «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про організацію освітнього процесу у КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської міської ради

Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів освіти в Комунальному закладі «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про підготовчі курси Комунального закладу «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти денної та заочної форм навчання в комунальному закладі «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про розробку, затвердження, моніторинг, перегляд та закриття освітніх програм у комунальному закладі «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про Адміністративну Раду комунального закладу «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у комунальному закладі «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради

Протоколи

Протокол №5 засідання педагогічної ради Про відбір підручників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників

Звіти

Звіт директора комунального закладу «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» Херсонської обласної ради за 2023 рік